Przejdź do głównej zawartości

Przeprowadzanie głosowania dla budżetów obywatelskich za pomocą metody równych udziałów.

W tej części skupiamy się na kilku praktycznych zagadnieniach dotyczących szczegółów wdrażania metody równych udziałów.

  • Rodzaje głosów: jak powinna wyglądać karta do głosowania? Szczegółowo omawiamy sposoby w jakie wyborcy mogą wyrażać swoje preferencje w budżetach obywatelskich. Omawiamy głosowanie przez aprobaty, głosowanie w skali i głosowanie w którym wyborcy przedstawiają listy rankingowe projektów. Podajemy rekomendacje dotyczące tego, które rodzaje głosowania są najlepsze. Metoda Równych Udziałów jest kompatybilna z wszystkimi rodzajami głosów, które są w powszechnym użyciu. [więcej]
  • Remisy. W rzadkich przypadkach, podczas obliczania wyniku wyborów za pomocą metody równych udziałów mogą występować remisy (na przykład, gdy dwa projekty mają taką samą liczbę głosów i taki sam koszt). Omawiamy jak w praktyce rozwiązywać remisy i w oparciu o analizę danych pokazujemy, że remisy zdarzają się bardzo rzadko (prawdopodobieństwo <1%). [więcej]
  • Uzupełnianie wyników obliczonych przez metodę równych udziałów. Opisujemy w jaki sposób używać metody równych udziałów, aby w pełni wykorzystywała dostępny budżet. [więcej]
  • Porady dla zgłaszających projekty. Przekazujemy kilka sugestii projektodawcom dotyczących tego, jak opracować propozycję projektu, aby miała ona duże szanse na wygraną. [więcej]
  • Jak sobie radzić z podziałem miasta na dzielnice? Większe miasta z kilkoma dzielnicami mogą zdecydować się albo na przeprowadzenie oddzielnych wyborów w każdej dzielnicy, albo na przeprowadzenie pojedynczych wyborów w ramach wspólnej puli środków. Omawiamy zalety i wady każdego z tych podejść. [więcej]
  • Platformy do głosowania. Podajemy listę platform do głosowania, które można wykorzystać do przeprowadzenia wyborów metodą równych udziałów. [więcej]
  • Jak obliczać wyniki metody równych udziałów? Podajemy listę pakietów oprogramowania, które mogą obliczać wynik wyborów za pomocą metody równych udziałów. Podajemy również fragmenty kodu w Pythonie i w JavaScript. [więcej]
  • Dodatkowe materiały. Lista prac akademickich, relacji prasowych, filmów i innych stron internetowych na temat metody równych udziałów. [więcej]