Przejdź do głównej zawartości

Zalety metody równych udziałów

Strona ta opisuje korzyści płynące z zastosowania metody równych udziałów do liczenia głosów w budżecie obywatelskim. Przedstawiamy tu wnioski płynące z analizy kilkudziesięciu edycji budżetu obywatelskiego. Analizujemy jak zmieniłby się wynik wyborów, gdyby miasta zastosowały metodę równych udziałów zamiast standardowej metody liczenia głosów (która wybiera projekty z największą liczbą głosów). Wnioski płynące z tej analizy są następujące: metoda równych udziałów prowadzi do bardziej sprawiedliwych wyników wyborów oraz lepiej odzwierciedla preferencje wyborców. Zastosowanie metody równych udziałów prowadzi również do wyższego średniego zadowolenia wyborców. Na tej stronie omawiamy również najważniejsze teoretyczne właśności metody.

Główną zaletą metody równych udziałów jest to, że sprawia ona, że budżet obywatelski staje się procesem bardziej demokratycznym: każdy głos się liczy, ponieważ każdy głos decyduje o równej części budżetu. Standardowa metoda ignoruje głosy mniejszości i w esktremalnych przypadkach pozwala nawet małej grupie skoordynowanych wyborców zdecydować o całym budżecie. Jest to główny argument przemawiający za używaniem metody równych udziałów. Pokazujemy również, że prowadzi ona do obiektywnie lepszych wyników wyborów w oparciu o następujące kryteria: