Wyniki Budżetu Obywatelskiego w Świeciu w 2024

W wyborach użyto metody równych udziałów. Dostępny budżet wynosił 1 070 000 zł, a 2 553 mieszkańców oddało poprawny głos. Na każdego głosującego przypadała zatem kwota około 419 zł. Ze względu na naturę metody (zainteresowanych odsyłamy do szczegółowego opisu) kwota ta wzrosła do 661 zł. Innymi słowy, każda grupa 100 wyborców mogła zdecydować o projekcie, którego koszt nie przekraczał 66 111 zł. Spośród zgłoszonych projektów, 22 zweryfikowano pozytywnie od strony formalnej, z czego 17 wybrano do realizacji.

Całkowity koszt wybranych projektów wynosi 1 040 337 zł. Poniżej przedstawiamy listę zgłoszonych projektów. Projekty, które zostały wybrane do realizacji zostały oznaczone na zielono. Projekty, które zostały odrzucone w pierwszej fazie oznaczono na czerwono. Są to projekty, które są zbyt drogie w stosunku do uzyskanej liczby głosów. (Liczba zwolenników dla takigo projektu podzielona przez liczbę wszystkich głosujących jest mniejsza niż koszt projektu podzielony przez trzykrotną wartość dostępnego budżetu.)

Przy każdym projekcie podajemy jego koszt i liczbę głosów, które otrzymał. Ponadto, dla każdego projektu podajemy jego efektywne poparcie, które jest procentową wartością opisującą w jakim stopniu wielkość poparcia przekracza próg wymagany do akceptacji projektu: wartość powyżej 100% oznacza, że projekt został wybrany, a wartość poniżej 100% oznacza, że projekt nie został wybrany. Przykładowo, wartość efektywnego poparcia na poziomie 60% oznacza, że projekt otrzymał 60% głosów wymaganych do akceptacji.

Projekty mogły zostać niewybrane z jednego z następujących powodów:
  1. projekt otrzymał zbyt mało głosów w stosunku do swojego kosztu, lub
  2. wyborcy, którzy głosowali na dany projekt głosowali również na inne bardziej popularne projekty, zatem ich głosy przełożyły się w pierwszej kolejności na sfinansowanie tych bardziej popularnych projektów.

Przy każdym projekcie przedstawiamy również diagram słupkowy. Wyjaśnia on jaką kwotą zwolennicy każdego projektu początkowo dysponowali. Na diagramach możemy również zobaczyć, dlaczego dany projekt nie został wybrany. W szzcególności, możemy zobaczyć na które bardziej popularne projekty głosowali zwolennicy danego niewybranego projektu, oraz jaka część przysługujących im środków została przeznaczona na te bardziej popularne projekty.

Wyjaśnienie diagramu dla przykładowego projektu (Projekt 23)

Koszt projektu 23 wynosił 150 000 zł (koszt ten jest oznaczony jako górna strzałka na diagramie). Projekt ten otrzymał 279 głosów. Ponieważ na każdego wyborcę przypada 661 zł, zwolennikom projektu początkowo przysługuje kwota 184 451 zł (kwota ta jest oznaczona jako dolna strzałka na diagramie).


23Więcej parku w przyszpitalnych terenach zielonych150 00027972%
↓ 150 000
184 451

Kwota początkowo przysługująca tym wyborcom została częściowo przeznaczona na wcześniej wybrane projekty, na które ci wyborcy również zagłosowali:

Całkowita kwota wykorzystana na wcześniej wybrane projekty jest zaznaczona jako różowy pasek na diagramie. Po najechaniu myszką pojawiają się informacje o najbardziej popularnych z tych projektów.

Ostatecznie wyborcom pozostało 114 654 zł. Kwota ta oznaczona jest jako niebieski pasek. Kwota ta jest mniejsza niż koszt projektu, dlatego projekt nie został wybrany.

Wyniki

Tabelkę można posortować klikając na kolumnę względem której chcemy ją uszeregować.


Runda Nr Nazwa projektu Koszt Liczba głosów Efektywne poparcie
1 18 Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających 150 000 1 030 309%
↓ 150 000
680 948
10 Naprawa i modernizacja pomostu nad Jeziorem Deczno 413 000 623 90%
↓ 413 000
411 874
2 16 Sterylizacja suk z terenów wiejskich 39 000 610 559%
↓ 39 000
403 280
3 29 Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu- Przechowo 21 900 531 400%
↓ 21 900
351 051
4 31 Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) 9-cio osobowego 291 000 501 102%
↓ 291 000
331 218
5 3 Dron z kamerą termowizyjną dla Gminy Świecie 40 000 435 363%
↓ 40 000
287 584
6 5 Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Ratownik 20 000 434 726%
↓ 20 000
286 923
9 11 Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) 55 000 391 218%
↓ 55 000
258 495
8 1 Bezpieczny Strażak- zakup ubrań specjalnych dla OSP Gruczno 68 000 380 188%
↓ 68 000
251 223
7 19 Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie 45 000 364 373%
↓ 45 000
240 645
11 6 Street Workout Park w Kozłowie 80 000 314 145%
↓ 80 000
207 590
10 17 Miej serce- ratuj serce! 37 387 308 292%
↓ 37 387
203 623
12 9 Szlak murali ARCHITEKCI NASZEJ CODZIENNOŚCI 30 000 285 329%
↓ 30 000
188 417
23 Więcej parku w przyszpitalnych terenach zielonych 150 000 279 72%
↓ 150 000
184 451
22 Aktywnie w szkole aktywnie po szkole Aranżacja przestrzeni przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim 80 000 272 99%
↓ 80 000
179 823
13 28 Modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Topolinku 36 500 190 131%
↓ 36 500
125 611
14 7 Remont schodów wymiana drzwi wewnętrznych malowanie korytarza zainstalowanie oświetlenia zaślepienie gzymsów w budynku Sali Wiejskiej w Kosowie 34 000 177 156%
↓ 34 000
117 017
15 24 Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem oraz zakup mebli ogrodowych 39 000 139 140%
↓ 39 000
91 894
16 26 Wydanie albumu książkowego ŚWIECKA SZTUKA 25 000 119 199%
↓ 25 000
78 672
8 Kapitalny remont pomieszczeń sanitarnych i hallu oraz pomieszczeń magazynowych 106 788 119 47%
↓ 106 788
78 672
17 21 Strategia wsparcia rodzin przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią 28 550 92 140%
↓ 28 550
60 822
34 Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Klubu Sportowego WDA Świecie 482 037 375 Odrzucony w pierwszej fazie.


Porównanie metody równych udziałów z metodą większościową

Przeprowadziliśmy analizę, porównując metodę równych udziałów do metody większościowej, która jest najczęsciej używaną metodą w budżetach obywatelskich.

  1. W przypadku metody równych udziałów 0,16% wyborców nie otrzymało żadnego z projektów, na który zagłosowali. Gdyby użyć metody większościowej, to odsetek ten wynosiłby 9,09%.
  2. W przypadku metody równych udziałów średnio dla wyborcy wybrano 2,47 projektów spośród tych na które zagłosował. Gdyby użyć metody większościowej, to liczba ta wynosiłaby 1,90.